Frühere Reisen

Saluti dalla Puglia (2016)

Allez Bouaké! (2015)

Apropos Kosovo (2014)

Servus, Bosporus! (2013)

10 Tage 7bürgen (2012)

15° Ost (2010)

Pistoia (2009)

A tavola! (2008)

Arezzo (2007)